De accu


Het doel van een batterij is het opslaan van elektrische energie, zodat deze op elk willekeurig ogenblik kan worden gebruikt. Hiertoe wordt energie in de vorm van elektriciteit aan de batterij toegevoegd (geladen), welke energie weer in dezelfde vorm daaraan wordt onttrokken. Tijdens het starten van de auto wordt een groot gedeelte van de opgeslagen energie verbruikt. Tijdens het rijden wordt dit weer aangevuld.