Rijopleiding In Stappen (RIS)


RIS logo

De vernieuwde opleidingsmethodiek is Rijopleiding In Stappen. Met behulp van deze methodiek leer je stap voor stap autorijden. Hierdoor ben je beter voorbereid op deelname aan het verkeer. Zoals de naam al zegt, ga je bij de RIS opleiding steeds een stap verder als je vorige stap voldoende beheerst. De eerste stap bestaat meestal uit een huiswerkopdracht.


Door thuis goed voor te bereiden blijft er effectief meer tijd over om praktisch te oefenen. Je ontvangt van Rijschool Beusichem aan het begin van de opleiding een boek waarin de opdrachten staan die thuis gemaakt moeten worden. Hierin kun je ook je vorderingen bij houden. De laatste stap is, dat je iets geheel zelfstandig en in wisselende situaties kunt uitvoeren. In totaal doorloop je 46 scripts ( “aanwijzingen”), verdeeld over 4 modules.


Iedere module wordt afgesloten met een toets. Bij de 1e en de 2e toets worden je kennis en vaardigheden getoetst. Deze toetsen worden door je eigen rij-instructeur afgenomen. Tijdens de 3e toets kun je alvast kennismaken met het CBR. Hierbij kun je al wennen aan de examensituatie. De examinator geeft je tips ter verbetering. Eventueel kun je vrijstelling verdienen voor de bijzondere verrichtingen. Uiteraard komen tijdens deze test de onderdelen Zelfstandig rijden en Zelfreflectie aan de orde. De 4e en laatste toets is het praktijkexamen bij het CBR.

 

 Rijschool Beusichem geeft rijles in Beusichem, Asch, Buren, Culemborg, Maurik, Tiel, Zoelmond en andere plaatsen in de Betuwe!